http://home.kpn.nl/~jvkuler/nedvlag.gif                       VAN KULER GENEALOGIE

INTRODUCTIE

KWARTIERSTAAT

BOZUM - BOAZUM

http://home.kpn.nl/~jvkuler/images/Jaap2.jpgWelkom op de website Van Kuler Genealogie. Uw gastheer is Jaap van Kuler, geboren te Hilversum op 23.5.1939, de afgelopen ruim 25 jaar werkzaam geweest als zelfstandig public-relationsadviseur en bedrijfsjournalist. Nu is genealogie, waarmee ik zo'n 15 jaar geleden ben begonnen, een belangrijke tijdsbesteding. 
Op deze site presenteer ik een deel van de resultaten van jarenlang onderzoek. 
De 'startblokken' op deze beginpagina zijn een korte inleiding op de verschillende pagina's. Lang niet alle pagina's zijn gereed. Er zullen regelmatig pagina's worden bijgewerkt en nieuwe worden toegevoegd. 
Deze website kwam tot stand met deskundige adviezen van Marja aan 't Goor. Dankjewel Marja!

Voor een volledig overzicht zie Inhoud Website hieronder.

Nadat ik de genealogieën Knol/Knul/Van Kuler (drie namen, één geslacht), Van der Schagt (mijn moeders naam) en Makkes van der Deijl (mijn vrouws naam) had gemaakt, lag het voor de hand door te gaan met de kwartierstaat van onze kinderen. 
Het resultaat van dit onderzoek wil ik hier graag presenteren. Echter niet zonder een aantal mensen te bedanken van wie ik belangrijke aanvullingen mocht ontvangen. Dat zijn Ingrid en Cees Tinbergen, Miriam Klaassen, Trynke Hoekstra, Yvette Hoitink, Ad van de Kaa, Arend de Haan, Anthony Hofstee, Bert Selles, Edward Bonne, Erik Troost. Niemand vergeten? Vele anderen hielpen een handje door in diverse archieven (klein) onderzoek voor mij te verrichten. Aan allen mijn hartelijke dank! 
Voorts heb ik gegevens ontleend aan een aantal genealogische publicaties. 
Gezien de enorme hoeveelheid gegevens is het niet mogelijk geweest alles te checken. Wie dan ook fouten en/of onvolkomenheden ontdekt, wordt van harte uitgenodigd deze aan mij te melden. Aanvullingen zijn uiteraard ook welkom. Waarvoor bij voorbaat dank. Kwartierstaat

Mijn vader werkte bij de Nederlandse Spoorwegen en werd in 1940 overgeplaatst van Hilversum naar Friesland. Ons gezin woonde tot het voorjaar van 1948 in Wachtpost 12 in Bozum, gelegen tussen Leeuwarden en Sneek. In de laatste jaren van de oorlog zijn we enige tijd ondergebracht geweest in de pastorie, nadat ons huis door de Duitsers was gevorderd. Het station van Bozum (foto, met op de verre achtergrond ons huis), de pastorie en de school waarop ik zat, zijn te zien in het fotoalbum van Bozum, bestaande uit 28 oude ansichtkaarten van het dorp, die mijn vader jaren later verzamelde. Zicht op Bozum

http://home.kpn.nl/~jvkuler/Bozum24.jpg

INHOUD WEBSITE

STAMBOOMONDERZOEK DERDEN

VOOROUDERS OP TEXEL

http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifKwartierstaat
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifZicht op Bozum
http://home.kpn.nl/~jvkuler/images/blauwepunt.gifVoorouders op Texel (zie rechterkolom)
    
http://home.kpn.nl/~jvkuler/images/blauwepunt.gifGenealogie Knol 1
    
http://home.kpn.nl/~jvkuler/images/blauwepunt.gifGenealogie Knol 2 (volgt spoedig)
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifOde aan de moeder (bladwijzer 1)
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifVier overgrootmoeders 
    met verwijzingen naar:
   
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifGenealogie Hovius (volgt later)
   
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifGenealogie Van Bruggen (volgt later)
   
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifGenealogie Dekker  
   
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifGenealogie Wildenbos

http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifOnze stoere zeerobben a/d Noordzeekust 1
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifOnze stoere zeerobben a/d Noordzeekust 2

http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifVerwantschapslijnen:
     Selles  Blom Coster  Campert
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifGefusilleerd 8 maart 1945 (bladwijzer 2)
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifNaamsverandering Knol/Knul/van Kuler
http://home.kpn.nl/~jvkuler/blauwepunt.gifOud-Medemblik   

http://home.kpn.nl/~jvkuler/images/blauwepunt.gifNieuwspagina  

http://home.kpn.nl/~jvkuler/images/blauwepunt.gifFAMILIES IN PURMEREND  

http://home.kpn.nl/~jvkuler/images/blauwepunt.gifGenealogie Van Beek (Leusbroek) 

Als u uw voorouders nog niet kent, stel ik ze graag aan u voor. 

http://home.kpn.nl/~jvkuler/images/huisgezin.jpg

Wie om welke reden dan ook niet in de gelegenheid is zelf te onderzoeken wie zijn of haar voorouders waren, kan dat natuurlijk uitbesteden. Steeds vaker laten mensen die er b.v. zelf geen tijd voor hebben tegen betaling een stamboomonderzoek doen. Dankzij mijn jarenlange ervaring word ik regelmatig benaderd om een dergelijk onderzoek te verrichten. In de loop der tijd heb ik in opdracht al verscheidene stamreeksen, kwartierstaten en genealogieën mogen maken, o.a. voor emigranten in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Meer weten? Zend e-mail.
(Bron afbeelding: De Kantlijn Bredevoort)

Veel voorouders van mijn echtgenote woonden op  Texel. Uit de beide delen van de uitgave Texelse Geslachten heb ik veelhttp://home.kpn.nl/~jvkuler/images/texel.gif gegevens overgenomen. Door daaraan de gegevens uit alle Texelse huwelijksakten (+ de bijlagen) van 1811 tot en met 1922 toe te voegen ontstond een grote Texelse database. Omdat vooralsnog uitsluitend van de huwelijksaktes is uitgegaan zijn de  gezinnen niet altijd compleet. Alleen de op Texel gehuwde kinderen komen erin voor. De database vormt een uitstekende vraagbaak voor hen die belangstelling hebben voor hun Texelse voorouders. Wilt u meer weten over uw voorouders op Texel, neem dan contact op. Op basis van onkostenvergoeding stel ik een fraai voorouderboekje (kwartierstaat) voor u samen.
Genealogie Jacob Bonnes Knol  

> 150 GENEALOGISCHE LINKS

De snelweg naar genealogische bronnen:
VAN KULER GENEALOGIE-STARTPAGINA.  http://www.vankuler.favos.nl/

 

http://home.kpn.nl/~jvkuler/hardewerker.gifDeze website - online sinds 9 december 2004 -  is nog in opbouw. 
http://home.kpn.nl/~jvkuler/email5.gif              Meest recente update: 2 oktober 2006
 
        
Schrijf een bericht in het gastenboek. Bekijk hier mijn gastenboek.

 

VERZOENING

ODE AAN DE MOEDER

VIER OVERGROOTMOEDERS

in haar was ik geborgen
en breidde ik mij uit
en werd ik steeds completer
en rijpte ik als fruit

en kreeg ik voeten, handen
en reuk en stem en wil
totdat ik met een gil
geboren werd en banden

die ons verbonden hielden
en die ik niet meer ken,
gebroken werden met
een slag, een donderslag.

o moeder, die mij baarde,
die haar vermoeide schoot
gelaten openvouwde,
u draag ik op mijn dood.

(Neeltje Maria Min)

De stamreeks is de oudste vorm van genealogie. In het Oude Testament, in het vijfde en  tiende hoofdstuk van Genesis, treffen we al stamreeksen aan. Doorgaans wordt in een stamreeks het voorgeslacht langs patrilineaire weg weergegeven, in mannelijke lijn dus. De meeste biologische zekerheid echter biedt de stamreeks die de afstamming langs matrilineaire weg weergeeft. Met als uitgangspunt de nevenstaande ode aan de moeder door Neeltje Maria Min, worden hier enige matrilineaire stamreeksen gepubliceerd.
 
Eline van Kuler (*2004)  
Rosalie (* 2001) en Sabine (* 2004) van Kuler

Simone (* 1990) en Fleur (* 1993) Schoutens 
Jitske (* 1992) en Yfke (* 1995) Jong
Paula (* 1979) en Chrissy (* 1980) Camijn
Nancy van Kuler (* 1977)  
Maurena Alexandra VanTol (* 1971)
 
Mirjam van Beek (*1956)
Jannetje Hemelrijk (*1896)
Ariaatje Bommel (*1892)
Joeki Broedelet (* 1903)
http://home.kpn.nl/~jvkuler/fotosymbool.gif 

http://home.kpn.nl/~jvkuler/leentje1.jpgMarretje Hovius (1880-1953), Johanna Maria van Bruggen (1891-1978), Stijntje Dekker (1874-1944) en  Leentje Hendrika Wildenbos (1869-1900) (foto) waren de vier overgrootmoeders van mijn kinderen. Van de families waartoe zij behoorden maak ik de genealogie, voorzover de gegevens althans in de archieven te vinden zijn. Er zijn/worden geen familieleden benaderd om hun medewerking te verlenen.
De gezinssamenstelling en foto van de vier oma's vormen het uitgangspunt voor de bovengenoemde genealogieën. Daaraan wordt op dit moment nog gewerkt. Zodra er weer één gereed is voor publicatie, zal deze aan deze website worden toegevoegd. Vier overgrootmoeders

 

STOERE ZEEROBBEN

Verwantschapslijnen

GEFUSILLEERD 8 MAART 1945

Het begin vorige eeuw verschijnende weekblad De Prins der geïllustreerde bladen publiceerde in 1920 twee met foto's geïllustreerde artikelen onder de titel Onze stoere zeerobben aan dehttp://home.kpn.nl/~jvkuler/jvanduin1.jpg Noordzeekust. De artikelen, geschreven door Mari A. Boer, verhalen over reddingswerkers in Scheveningen en Katwijk; ze  zijn integraal op deze website  overgenomen. De tussenkopjes zijn door mij toegevoegd. 
Het eerste artikel gaat over de dan 75-jarige Jacob van Duin (foto) uit Scheveningen, 'commandant der Scheveningsche reddingboot'.

In het tweede artikel worden de belevenissen beschreven van de Katwijkse reddingswerkers Willem van der Plas en Pau de Haas. De nodige ruimte wordt gereserveerd voor fragmenten uit de memoires van Willem van der Plas. Zijn verhaaltrant en spelling zijn dermate apart, dat deze terecht ongewijzigd zijn overgenomen.
Zeerobben 1   Zeerobben 2

Mijn kinderen zijn verwant aan een vriendin van één van hen, zo bleek onlangs. Van ir. Bert Selles, wonend in Nieuw-Zeeland, ontving ik gegevens over de familie Selles, waarmee ik zonder probleem de bloedverwantschapslijn tussen mijn dochter Edith en vriendin Susanna kon vaststellen.

Schakels noem ik de overzichten die de bloedverwantschap aantonen tussen twee personen die eigenlijk geen familie van elkaar zijn. Het interessante van zo'n schakel is, vooral als hij veel generaties beslaat, dat er onverwachte relaties in kunnen opduiken.
In de loop der tijd heb ik een aantal interessante verwantschappen kunnen vaststellen, zoals die van mijn echtgenote met dr. Timon Hendricus Blom Coster, lijfarts van prins Frederik, de broer van koning Willem I, en de verwantschap van mijzelf, zowel via mijn vader als mijn moeder, met de schrijver/dichter Remco Campert
Voorlopig staan drie van dergelijke schakels op deze site:
Selles   Blom Coster   Campert

In de vroege ochtend van donderdag 8 maart 1945 werden nabij Rozenoord aan de Amsteldijk in Amsterdam 53 Nederlanders door de Duitsers standrechtelijk geëxecuteerd. Aanleiding was de aanslag op Hans Rauter, de Hohere SS- und Polizeiführer en Generalkommissar für das Sicherheitswesen in Nederland, die in de nacht van 6 op 7 maart bij de herberg De Woeste Hoeve tussen Apeldoorn en Arnhem plaatsvond.
In een brief wordt de burgemeester van Amsterdam door de Einsatzkommandofürhrer Lages van de dood van de 53 Nederlanders op de hoogte gesteld.
Negen van hen woonden in Purmerend, t.w. Willem van den BrinkJohannes Hendrikus en Paulus Conijn, Albertus Ignatius Frederiks, Jacob GrootCornelis de JongePetrus Antonius Kramer, Herman Meijer en Gerard Leegwater; één woonde in Beemster: Elias Doets. In de wijk Overwhere-Noord in Purmerend is naar deze  personen een straat of hof genoemd. Ik woonde zelf jarenlang aan het P.A. Kramerhof.
Van de tien hierboven genoemde personen wordt de stamreeks of kwartierstaat gemaakt. Ze zullen successievelijk op deze site worden gepubliceerd. Uit de krant van 17.11.1945:
Hun laatste gang door rouwend Purmerend

 

NAAMSVERANDERING

OUD-MEDEMBLIK

De geslachtsnaam van mijn grootvader was Knul. Zijn vader, mijn overgrootvader dus, werd echter geboren als Knol. In zijn geboorteakte wordt zijn vader immers Knol genoemd. Mijn vader heette Van Kuler, net als ik. Mijn zusters daarentegen heten weer Knul. Kortom: drie namen, één geslacht. Hoe kon het gebeuren dat in één familie thans drie familienamen voorkomen? Nieuwsgierig geworden? Lees verder

Medemblik is de geboorteplaats van  mijn echtgenote. Haar vader werkte in de periode 1923-1937 in de psychiatrische inrichting aldaar, toen nog krankzinnigengesticht geheten. In De Prins der Geïllustreerde bladen van 12 september 1908 vond ik een fotocollage van het toenmalige Medemblik en een korte beschrijving van de plaats. Kijk hier